Διαμόρφωση και ριζική ανακατασκευή μονοκατοικίας στην Καρδία Θεσσαλονίκης.

Τετραγωνικά: 420 τμ

Επίπεδα: 4

Οικογένεια