Χρώμα και ύπνος.

Πολλές φορές έχουμε ακούσει πως το κόκκινο είναι το χρώμα του πάθους, ή πως το μπλέ γαληνεύει. Υπάρχουν επιστημονικές αναζητήσεις γύρω από τα νοήματα που φέρουν τα χρώματα, ακόμα και διαγράμματα που σχετίζουν το χρώμα με περιοχές του σώματος. Είναι ικανό όμως το χρώμα, ή ένας χρωματικός συνδυασμός να επηρεάσει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όσο ο ύπνος;

Read More